fbpx

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej, jest spółka GINDI sp. z o.o. (dalej: GINDI, my) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 56/202. Można się z nami skontaktować pod adresem mejlowym kontakt@gindi.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby.

Przetwarzamy podawane przez wspierających podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego. W tym samym zakresie przetwarzamy dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego. Od osób, które zamówiły naszego newslettera i wyraziły zgodę na
przesyłanie informacji handlowych przetwarzamy podane dane, przede wszystkim adres poczty elektronicznej. Przetwarzamy również dane i metadane wynikające z korzystania z korzystania z naszej strony internetowej.

Wszystkie dane przetwarzamy przede wszystkim w celu wykonania umów, ale również w celach podatkowo-księgowych. Z uwagi na przepisy podatkowe przechowujemy dane z wszystkich transakcji przez okres 5 lat od ich przeprowadzenia. Podane dane osobowe możemy również przetwarzać w celu marketingu bezpośredniego, w tym zakresie dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź utraty aktualności.

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za obsługę informatyczną i obsługę księgową. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych. Dane przechowywane są na serwerach znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w formie papierowej w naszej siedzibie. Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

W stosunku do danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadku newslettera przysługuje również prawo do wycofania zgody, co jednak nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail kontakt@gindi.pl bądź w siedzibie Administratora. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.